algemene kinesitherapie

Bij ons werken we als kinesitherapeuten voornamelijk manueel (= masseren, mobiliseren, frictioneren, stretchen, …).

Buiten het manuele werk gaat ook veel aandacht naar oefentherapie en preventie.

sportkinesitherapie en taping

Sportkinesitherapie biedt uitkomst als u een blessure hebt opgelopen tijdens het sporten en zo snel mogelijk uw sportbeoefening weer wil hervatten. Na een blessure of operatie helpen wij u weer op weg naar uw oorspronkelijke sportniveau en maken we in uw trainingsprogramma werk van preventie van nieuwe letsels. We richten ons tot alle sporters, zowel de competitieve sporters als de recreatieve. Daarnaast kan je bij ons natuurlijk ook terecht voor het aanleggen van een gewone stabiliserende tape of een kinesiotape.

kine taping

perinatale kinesitherapie

Prenatale oefeningen helpen u om uw lichaam voor te bereiden op de bevalling en in optimale conditie te houden.

Er wordt aandacht geschonken aan een correcte houding, bekkenbodemspieroefeningen, ontspannings – en ademhalingstechnieken, perstechnieken, …

 

Postnataal beogen we een vlot herstel van lichaam en conditie na de bevalling, op maat van moeder en baby.

 

manuele lymfedrainage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).

Deze processen via het lichaamsvocht noemen we "de waterhuishouding".

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

 

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

 • Zwellingen (oedeem) ; bvb lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie
 • Verstuikingen
 • Bloeduitstortingen
 • Spierpijnen en spierletsels
 • Dystrofieën
 • Reuma (ontstekingen)
 • Slijtage
 • Klachten aan het zenuwstelsel ; bvb M.S. , gezichtsverlamming, migraine
 • Klachten als gevolg van stress ; bvb slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidproblemen
 • Keel-, neus-, en ooraandoeningen
 • Huidproblemen ; bvb chronische eczeem, acné, littekens
 • Longaandoeningen ; bvb chronische bronchitis, longemfyseem, astma
 • Bloedcirculatiestoornissen; bvb glaucoom, etalageziekte, open wonden
 • Orgaanklachten ; bvb de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt

ademhalingskinesitherapie

Autogene drainage kan toegepast worden bij baby’s en jonge kinderen met acute of chronische luchtweginfecties (bv. RSV, longontsteking, bronchitis,…). Autogene drainage is een therapie waarbij ademhalingstechnieken worden gebruikt en/of aangeleerd waarbij u de longen vrij maakt van slijm of mucus. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van fixatiebanden om compensaties van de borstkas te verminderen. 

Ook kinderen of adolescenten met ‘verkeerde’ of ‘afwijkende’ adempatronen kunnen bij ons terecht voor ademhalingstherapie.

psychomotoriek bij kinderen

Psychomotoriek is een deeldomein van de klassieke kinesitherapie. Daar waar de kinesitherapie zich richt op de revalidatie van spier-, zenuw- en beenderstelsel, richt de psychomotorische therapie zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel.

Naast louter motorische problemen omvat een psychomotorische begeleiding ook de ondersteuning van (bijkomende) sociale problemen en het cognitieve (de kennis).

schrijfmotoriek

In die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van fijn- en/of grootmotorische problemen. Ook aspecten als schrijfmotoriek, werkhouding, aandacht en concentratie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, denk– en leerstijl komen aan bod.

 

 

myofasciale therapie - dry needling

Myofasciale Therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, trigger punten genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken: dry needling, stretching, warmte...

Dry needling is een behandeltechniek, waarbij een zeer dunne naald in huid en spier gestoken wordt. Deze techniek is uiterst effectief voor behandeling van myofasciale pijn en triggerpoints

praktisch

Hoe maakt u een afspraak?

Behandelingen gebeuren uitsluitend op afspraak en die maakt u telefonisch op het nummer 0486 71 12 42 (Nele). Mocht ik niet bereikbaar zijn, dan mag u altijd een boodschap nalaten op het antwoordapparaat, met een duidelijke vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Annulaties moeten uiterlijk 24u op voorhand gebeuren, zodat wij de vrijgekomen behandeling nog aan iemand anders kunnen geven.

Wat brengt u mee bij de eerste consultatie?

 • Klevertje van het ziekenfonds
 • Voorschrift van de arts
 • Verslagen en resultaten van onderzoeken die u reeds hebt ondergaan.

Wat kost een behandeling?

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_kinesitherapeuten_20200101.pdf

Betalingen gebeuren cash of per overschrijving na een aantal sessies of aan het einde van de reeks.

Bij betaling krijgt u getuigschriften mee die u kan opsturen naar uw ziekenfonds voor de terugbetaling.

Hebt u er zin in?

Nele Rommel en Jasmine Persoon staan klaar om samen met u aan de slag te gaan.

contacteer ons